Schoolpoort

Schoolpoort is een platform voor gepersonaliseerd leren via digitale portfolio's. Maar ook voor communicatie & administratieve organisatie.

Klik hier om direct in te loggen.

Informatieportfolio

In het Informatieportfolio houden ouders zelf gegevens bij zoals adres, telefoonnummer, e-mail en andere informatie die van belang is voor het onderwijsproces van het kind. Kinderen hebben zelf ook toegang tot een deel van het Informatieportfolio en kunnen informatie toevoegen zoals hobby's, vaardigheden, muziek en sport(en). Dat ouders zelf hun gegevens actueel houden bespaart de school natuurlijk veel administratie.
 

Leerportfolio

Via het Leerportfolio verspreiden leerkrachten taken en opdrachten naar de kinderen. Kinderen kunnen ook zelf taken toevoegen en aangeven wat ze willen leren en hoe ze dat willen leren. Er is rekening gehouden met leerdoelen en het beoordelen van taken, opdrachten en projecten. Het Leerportfolio is daarmee voor de leerkracht dus ook een manier om cijfers of beoordelingen te geven en om deze geautomatiseerd te verwerken; alles wordt op een plek bewaard!

Presentatieportfolio

In het presentatieportfolio laat een leerling zijn vorderingen zien. Dat kan een tekening of een foto zijn, maar ook behaalde cijfers, werkstukken, een project of vaardigheden. Doordat de kind zelf informatie deelt raakt de ouder meer betrokken bij de dagelijkse praktijk op school. De leerkracht bepaalt vooraf wat een leerling kan delen.
 

Analyseportfolio

Het Analyseportfolio bevat cijfers, toetsresultaten en andere data die van belang zijn bij het in kaart brengen van het leerproces. Van individuele leerlingen of van groepen. Het totaaloverzicht presenteert relevante grafieken en tabellen. Het Analyseportfolio geeft zicht op de voortgang, gecategoriseerd naar het soort gegevens, zoals Cito, kerndoelen of vak(gebieden).
 
Vanaf schooljaar 2017-2018 starten we met de volledige functionaliteiten van Schoolpoort. Voor het jaar 2016-2017 gebruiken we het administratieve en het communicatieve onderdeel.