Bovenbouw

In de bovenbouw hebben we 2 stamgroepen: 7-10 jaar en 10-12 jaar (stamgroep 4-5-6 en stamgroep 7-8)
 
In de ochtend staan de basisvakken (kerndoelen 1 t/m 16 en 23 t/m 33) centraal. We werken vanuit de leerlijnen van CED (taal, spelling en rekenen) voor de doelen van ons onderwijs. We gebruiken de methodes (Taal/Spelling op Maat en Reken Zeker) om deze doelen te behalen. Voor instructie en begeleiding maken we gebruik van het IGDI-model en werken vanuit de kwaliteitskaart 'kansrijke combinatiegroepen - richting 2'. Waar mogelijk leggen we verbindingen met wereldwijs onderwijs. We maken mede  gebruik van onlineprogramma's voor rekenen en taal (Snappet) voor de adaptieve verwerking/inoefening.
 
In de middag staan de kernvakken (kerndoelen 34 t/m 52) centraal middels wereldwijs onderwijs (21st century skills, wereldoriëntatie, burgerschap, cultuureducatie). Taal en rekenen zijn hier logischerwijs aan verbonden. We werken thematisch aan de kerndoelen waarbij de methodes als bron kunnen worden ingezet.
 
We zijn reeds gestart met het inhoudelijk vormgeven van LeerPleinen in de onderbouw. Hoe we het wereldwijs onderwijs concreet in de bovenbouw gaan vormgeven zullen we dit schooljaar al werkend onderzoeken. Tot er een definitieve andere vorm is gekozen worden de doelen voor wereldoriëntatie geborgd vanuit de huidige methodes.