Bovenbouw

In de bovenbouw hebben we 2 stamgroepen: 7-10 jaar en 10-13 jaar (stamgroep 4-5-6 en stamgroep 6-7-8)


Een dag in de bovenbouw

Inloop  8:20
Tijdens de inloop staat de deur van de stamgroep open. Na een persoonlijke begroeting van de leerkracht(en), maakt het kind de keuze wat het wil doen. Een praatje maken, een spelletje doen of een boek lezen. Ouders zijn van harte welkom om mee de stamgroep in te komen, zodat kinderen hun werk kunnen laten zien of even samen kunnen werken aan iets waar ze mee bezig zijn.  

Stamgroep moment 8:30                                         
Iedereen is lekker aan het lezen uit een zelfgekozen boek. Leeskilometers en leesplezier staan centraal. Hierna is er tijd voor gesprek, presentaties van kinderen en vieringen. Vanuit actualiteit en de (belevings)wereld van de kinderen wordt hier inhoud aan gegeven.  

Taalplein  en  Rekenplein  9:00 - 10:30      10:45 - 12:00
Na het opstarten in de stamgroep is het tijd om op de pleinen te gaan werken. Afwisselend per blok zijn kinderen op het taal-of rekenplein.  Op de pleinen werken we vanuit de leerlijnen van CED aan de doelen van ons onderwijs (rekenen, taal, spelling). Deze doelen zijn vertaald naar ik-doelen (kindniveau). Per periode staan een aantal doelen per ontwikkelfase centraal  waar de kinderen aan werken op de pleinen.

Wereldoriëntatie 12:45 - 14:15 
In de middag werken kinderen in de stamgroep aan de kernvakken (kerndoelen 34 t/m 52) middels WereldWijs onderwijs (21st century skills, wereldoriëntatie, burgerschap, cultuureducatie). Taal en rekenen zijn hier logischerwijs aan verbonden. We werken thematisch aan de kerndoelen waarbij de methodes als bron kunnen worden ingezet. Schoolbrede thema's vormen hierbij de verbinding tussen de stamgroepen en units.   

 

Ondersteuning
Op de pleinen bieden we ook individuele ondersteuning. Wanneer er een persoonlijk doel van een kind is wat buiten het basisaanbod valt, wordt hier onder begeleiding van een leerkracht/ondersteuner binnen de unit aan gewerkt.         

Wanneer ondersteuning? 

  • Vanuit vraag leerkracht: wanneer er specifieke ondersteuningsbehoeften worden gesignaleerd door de leerkracht(en). Dit kan voor een specifiek taal-of rekendoel zijn, op leerstijl etc.   De duur van de ondersteuning is afhankelijk van het gestelde doel.  
  • Vanuit vraag kind: Wanneer een kind zich een specifiek doel heeft gesteld wat niet binnen het basisaanbod wordt aangeboden. Te     denken valt aan het leren van een andere taal, programmeren, een spreekbeurt houden.