Stamgroepen 10 - 12 jaar
 
Dagritme
De kinderen van de bovenbouw starten om 8.30 uur. Ze kunnen al om 8.20 uur naar binnen om gezellig met elkaar of de leerkracht te kletsen of te lezen.

 
Kindkenmerken en activiteiten
Kinderen van 10 tot 12 jaar beginnen een gevoeligheid te ontwikkelen voor wat hoort en niet hoort: waarden en normen. Ze gaan de wereld ontdekken met als centrale vraag "Hoe werkt het en waarom?". Ze zijn trots als ze iets begrijpen en grotere verbanden kunnen leggen.  De zelfstandigheid wordt steeds groter. De kinderen leren samen te werken. Het kind gaat zichzelf als een persoon zien, een mens met bepaalde voorkeuren. Het ziet dat die voorkeuren per kind verschillen. Er is grip op en interesse in de buitenwereld, niet alles is meer een complete verrassing. Journaal, wereldnieuws, wereldthema's spelen een rol en kennis worden uitgebreid. Het kind zoekt andere kinderen op basis van voorkeuren uit om mee te spelen. Het oefenen van de sociale vaardigheden blijft een belangrijke rol vervullen - hoe sta ik in de groep? Het oefenen in het maken van keuzes staat centraal.
 
Een begin van identiteitsbesef ontwikkelt zich. Vooral door het contact met leeftijdgenoten. Kinderen weten om te gaan met de letterlijke en figuurlijke ruimte en zoeken grenzen op.
 
Daarnaast ontwikkelen ze expliciete voorkeuren en meningen op het gebied van cultuur, natuur, vrijetijdsbesteding, scholing, normen en waarden. Keuze van vervolgonderwijs wordt actueel. De leerkrachten dragen zorg voor  wereldwijs onderwijs. We doen dit thematisch waarbij de leerkracht steeds nieuwe onderwerpen, technieken en inzichten aanbiedt. We ontwikkelen al werkend als lerende organisatie een vorm waarbij kinderen kunnen experimenteren en exploreren. Het maken van eigen zelfstandige keuzes is daarbij een voorwaarde.