Stamgroep 1-2-3   4 - 7 jaar
 
Dagritme

Inloop  8:20 
Tijdens de inloop staat de deur van de stamgroep open. Na een persoonlijke begroeting van de leerkracht(en), maakt het kind de keuze wat het wil doen. Een praatje maken, een spelletje doen of een boek lezen. Ouders zijn van harte welkom om mee de stamgroep in te komen, zodat kinderen hun werk kunnen laten zien of even samen kunnen werken aan iets waar ze mee bezig zijn.   

Stamgroep moment 8:30                                                                                                              We gaan gezellig in de kring. We bespreken de dag en er is ruimte voor gesprek, viering en presentaties van kinderen. Vanuit actualiteit en de (belevings)wereld van de kinderen wordt hier inhoud aan gegeven.  

Werken op de Pleinen 9:00 - 12:00 en 12:45 - 14:15
Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen.  Hiervoor kunnen ze terecht op de verschillende pleinen. Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten en pedagogische medewerkers mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld.    

Dagelijks zijn er diverse kringmomenten in kleinere of grotere kring, welke gericht zijn op de taal-/ en rekenontwikkeling. Kinderen die toe zijn aan rekenen, lezen en schrijven krijgen dagelijks instructie en ruimte voor verwerking. 

Eten en drinken doen we samen met elkaar. Tijdens het eten wordt er gekletst en is er ruimte voor ontspanning. Buiten spelen we en leren we van elkaar. We spelen met zowel de allerjongsten als met de bovenbouw samen. We leren rekening te houden met elkaar en afspraken te  maken over veilig en gezellig spelen.