Stamgroep 4 - 7 jaar
 
Dagritme
Alle kinderen van deze stamgroep starten om 8:30 uur. Om 8:20 uur is de leerkracht al in de groep om u en uw kind welkom te heten. U neemt vervolgens afscheid voor 8:30 uur. De leerkracht start de dag samen met de kinderen.
 
Kindkenmerken en activiteiten
Het contact met andere kinderen wordt steeds belangrijker op deze leeftijd. Kinderen bewegen meer van "naast elkaar" naar "met elkaar". Vriendschappen gaan zich ontwikkelen. Kernbegrippen zijn fantasiespel, rollenspel, verhalen, muziek, de mogelijkheid om allerlei sociale rollen te vervullen. Kinderen ontwikkelen moreel besef.
 
Construeren krijgt vorm, door tekenen, bouwen, iets maken. Kinderen gaan ervaren hoe materiaal werkt en leren van basisvaardigheden die je toegang verschaffen tot de wereld: schrijven, rekenen en lezen. Daarnaast leren kinderen initiatieven te nemen en te gaan spelen. Ze worden doelgericht en moedig.

Hier begeleiden we interacties tussen kinderen, bieden educatieve- en emotionele ondersteuning. Dit in een krachtige leeromgeving die maximale kansen biedt aan jonge kinderen om zich op breed terrein te ontwikkelen.
 
Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen. 
Hiervoor kunnen ze bijvoorbeeld terecht op het woonplein, theaterplein, kunstenaarsplein, zand-waterplein en bouwplein.
Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten en pedagogische medewerkers mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld. Op het onderzoeksplein, lees- schrijfplein, rekenplein en kletsplein.
 
Eten en drinken doen we samen met elkaar. Tijdens het eten wordt er gekletst en is er ruimte voor ontspanning. Buiten spelen we en leren we van elkaar. We spelen met zowel de allerjongsten als met de bovenbouw samen. We leren rekening te houden met elkaar en afspraken te  maken over veilig en gezellig spelen.