Brede dorpsschool St. Jan is een kleine, sfeervolle school voor kinderen van 2,5 - 12 jaar in het mooie dorp Oosteind. We gaan voor wereldwijs onderwijs, waarbinnen we ons ontwikkelen tot onze beste en mooiste 'IK' om zo samen de toekomst vorm te kunnen geven.

Missie
"Wereldwijs onderwijs waarbinnen we ons ontwikkelen tot onze beste en mooiste 'ik' om zo samen de toekomst vorm te kunnen geven."
Brede Dorpsschool St. Jan wil een oefentuin zijn voor het leven waar kinderen, ouders en professionals samen vorm geven aan de toekomst doordat elk kind zich binnen een uitnodigende, betekenisvolle omgeving mag ontwikkelen tot zijn beste en mooiste 'ik'. Het kind dat onze school verlaat heeft zich vaardigheden eigen gemaakt om onze wereld mee vorm te geven. Hij heeft vertrouwen in wie hij is en wat hij kan. Hij heeft geleerd zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en die van zijn omgeving.

Visie
Op Brede Dorpsschool St. Jan gaan we ervan uit dat kinderen verschillen, maar dat elk kind van nature nieuwsgierig is en plezier heeft in leren. We willen uitgaan van deze natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid bij het ontwerpen en vormgeven van ons onderwijs en gaan steeds uit van wat het kind wél kan.   Vanuit onze visie geloven we ook dat we kinderen de meeste kansen bieden om optimaal en breed te kunnen ontwikkelen als we als kinderen, ouders en professionals optimaal samenwerken en we ons samen verantwoordelijk voelen. Samen creëren we een krachtige omgeving waarin spelen, leren, ontdekken en ontspanning samengaan. We halen de buitenwereld naar binnen en er is ruimte voor de eigen sociale wereld van kinderen.   Ons uitgangspunt is dat je altijd leert en dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. De professional is er om kinderen daarbij te ondersteunen, te laten reflecteren en uit te dagen een volgende stap te nemen (zone van naaste ontwikkeling).