Missie

Wereldwijs onderwijs waarbinnen we ons ontwikkelen tot onze beste en mooiste 'ik' om zo samen de toekomst vorm te kunnen geven.”
 
Het kind dat onze school verlaat heeft zich vaardigheden eigen gemaakt om onze wereld mee vorm te geven. Hij heeft vertrouwen in wie hij is en wat hij kan. Hij heeft geleerd zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en die van zijn omgeving.
 
Visie

Op Brede Dorpsschool St. Jan gaan we ervan uit dat kinderen verschillen, maar dat elk kind van nature nieuwsgierig is en plezier heeft in leren. We willen uitgaan van deze natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid bij het ontwerpen en vormgeven van ons onderwijs en gaan steeds uit van wat het kind wél kan.
 
Vanuit onze visie geloven we ook dat we kinderen de meeste kansen bieden om optimaal en breed te kunnen ontwikkelen als we als kinderen, ouders en professionals optimaal samenwerken en we ons samen verantwoordelijk voelen. Samen creëren we een krachtige omgeving waarin spelen, leren, ontdekken en ontspanning samengaan. We halen de buitenwereld naar binnen en er is ruimte voor de eigen sociale wereld van kinderen.
 
Ons uitgangspunt is dat je altijd leert en dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. De professional is er om kinderen daarbij te ondersteunen, te laten reflecteren en uit te dagen een volgende stap te nemen (zone van naaste ontwikkeling).

Onze uitgangspunten wat betreft samen leven:
  • We horen er allemaal bij, ieder doet ertoe en we doen het samen.
  • We vertrouwen elkaar, luisteren zonder oordeel en veroordelen een ander niet.
  • We hebben allemaal onze eigen kwaliteiten, talenten en interesses. We krijgen de ruimte deze verder uit te bouwen en kunnen daarin niet met anderen vergeleken worden.  
  • We zorgen goed voor onszelf, voor de ander en voor de wereld om ons heen.

Onze uitgangspunten wat betreft samen leren
  • Onze school is een oefentuin voor het leven. We leggen daarom verbindingen tussen binnen- en buitenschools leren. Tussen doelen en inhouden, vakken, mensen en activiteiten.
  • We zetten cultuureducatie in als middel om te ontdekken wie we zijn en wat we kunnen worden.
  • In de onderbouw ontdekken we de wereld al spelend.
  • In de bovenbouw ontdekken we de wereld door deze te onderzoeken binnen wereldwijze activiteiten.