Kwaliteit

Visie op kwaliteit
We spreken over kwaliteit wanneer een kind zich optimaal kan ontwikkelen tot zijn mooiste en beste "ik". Om dit te realiseren is het belangrijk steeds (kritisch) na te gaan of we onze bedoelingen met ons onderwijs bereiken. Kwaliteitsverbetering zien we als een continu proces.  Vanuit hoge verwachtingen het maximale presteren. Dat noemen wij kwaliteit leveren en dat is waar we voor gaan!  

Hoe doen we dat?  

Een lerende organisatie
Een leven lang leren… Als lerende organisatie stellen we ons in staat om in hoog tempo nieuwe kennis, inzichten en bekwaamheden eigen te maken ten dienste van de ontwikkeling van kinderen. Innoveren en ontwikkelen van betekenisvol, WereldWijs onderwijs waar kinderen spelend en ontdekkend de wereld en zichzelf kunnen ontdekken. We doen het sámen met kinderteam, ouderteam en studententeam.

Planmatig werken aan kwaliteitsverbetering
De cyclus is een hulpmiddel om het rendement van het leren te vergroten. Deze start altijd in de eigen uitvoeringspraktijk en draagt bij om de verschillende fases in het leerproces steeds bewust te doorlopen op individueel-, groeps-en schoolniveau.   

Waardegestuurd
De waarden die we samen hebben geformuleerd, zijn leidend in de keuzes die we voor ons onderwijs maken en voor de manier waarop we met elkaar omgaan.

 
Inspectie
Het doel van de Onderwijsinspectie is kwaliteitsborging. Kwaliteit is het streven om het maximale uit leerlingen proberen te halen. Om te kijken of wij dit doen zou er hoofdzakelijk gekeken moeten worden wat een leerling heeft geleerd. Bij het oordeel van de onderwijsinspectie is het van belang dat de onderwijsinspectie ook kijkt naar de gevoelsbeleving van leerlingen, ouders en onderwijsteam. Belangrijke factoren hiervoor zijn: het veiligheidsgevoel, sfeer, de leerbeleving van de leerlingen, inspraak van leerlingen, functioneren van de medezeggenschapsraad, tevredenheid over het rooster, de organisatie van een school, enz.
 
De GGD-inspectie ziet toe op naleving van de wet kinderopvang. Op de website van de GGD zijn de rapporten voor onze voorschool te vinden.
 
Kwaliteit bewaken en monitoren is een belangrijk intern onderwerp. Hier besteden we systematisch aandacht aan. Meer hierover leest u in ons kwaliteitsdocument. Dit is op te vragen bij de directie.
 
Lezen, spellen, rekenen, leerstrategieën: we streven ernaar dat alle kinderen de basisvaardigheden op een goed niveau beheersen. Daarnaast vinden wij persoonlijke en sociale ontwikkeling heel belangrijk. Uw kind leert vaardigheden als samenwerken, weten waar je goed en niet goed in bent en waar je interesses liggen. Onafhankelijk, creatief leren denken, zelf oplossingen kunnen zoeken, geloven in je eigen mogelijkheden. De ultieme opbrengst is dat kinderen gelukkig zijn en zichzelf leren sturen in relatie met hun omgeving.