Kwaliteit
 
Kwaliteit is een heel breed begrip. De indruk bestaat, met name door publicaties in de media, dat kwaliteit van onderwijs bestaat uit het aantal leerlingen dat na groep 8 naar het VWO doorstroomt of hoe hoog de gemiddelde Cito-score is. Deze voorbeelden zeggen ons echter weinig over de kwaliteit van het onderwijs. Veel belangrijker vinden wij het hoe een kind zich gaandeweg de schooltijd ontwikkelt en of we de bedoeling van ons onderwijs bereiken.
 
We gaan ervan uit dat kinderen verschillen en zien deze verschillen als rijkdom. Als het ons lukt om maatwerk te leveren en elk kind ontwikkelt zich tot zijn beste en mooiste ‘ik’ zijn wij pas tevreden.
 
Met hoge verwachtingen het maximale presteren. Dat noemen wij kwaliteit leveren en daar willen we voor gaan. Daarbij maken we als school ook steeds analyses van de opbrengsten van ons onderwijs en stellen ons onderwijs bij op basis van deze gegevens met als doel de opbrengsten steeds te verbeteren. 
 
Inspectie
Het doel van de Onderwijsinspectie is kwaliteitsborging. Kwaliteit is het streven om het maximale uit leerlingen proberen te halen. Om te kijken of wij dit doen zou er hoofdzakelijk gekeken moeten worden wat een leerling heeft geleerd. Bij het oordeel van de onderwijsinspectie is het van belang dat de onderwijsinspectie ook kijkt naar de gevoelsbeleving van leerlingen, ouders en onderwijsteam. Belangrijke factoren hiervoor zijn: het veiligheidsgevoel, sfeer, de leerbeleving van de leerlingen, inspraak van leerlingen, functioneren van de medezeggenschapsraad, tevredenheid over het rooster, de organisatie van een school, enz.
 
De GGD-inspectie ziet toe op naleving van de wet kinderopvang. Op de website van de GGD zijn de rapporten voor onze voorschool te vinden.
 
Kwaliteit bewaken en monitoren is een belangrijk intern onderwerp. Hier besteden we systematisch aandacht aan. Meer hierover leest u in ons kwaliteitsdocument. Dit is op te vragen bij de directie.
 
Lezen, spellen, rekenen, leerstrategieën: we streven ernaar dat alle kinderen de basisvaardigheden op een goed niveau beheersen. Daarnaast vinden wij persoonlijke en sociale ontwikkeling heel belangrijk. Uw kind leert vaardigheden als samenwerken, weten waar je goed en niet goed in bent en waar je interesses liggen. Onafhankelijk, creatief leren denken, zelf oplossingen kunnen zoeken, geloven in je eigen mogelijkheden. De ultieme opbrengst is dat kinderen gelukkig zijn en zichzelf leren sturen in relatie met hun omgeving.