Brede ontwikkeling van het kind

Voor ons staat de brede ontwikkeling van het kind centraal.
Bij een brede ontwikkeling gaat het erom dat kinderen zich ontwikkelen tot competente personen. Daaronder verstaan we het vermogen om te denken, te voelen en te handelen, dat kinderen helpt om greep te krijgen op de (sociale) wereld en daarin hun plaats te bepalen.
 
Het is de bedoeling dat kinderen kennis in verschillende situaties kunnen inzetten en voortdurend kunnen ontwikkelen. Op deze manier worden het creatieve mensen die zichzelf doelen kunnen stellen. Mensen die moeite doen om die doelen te halen. En mensen die weten waar je goed in bent en hoe je minder sterke kanten kunt compenseren. We denken dat kinderen later beroepen uitoefenen die wij nu nog helemaal niet kunnen bedenken. Wat moeten ze weten en kunnen om die beroepen uit te oefenen? Hoe kun je kinderen voorbereiden op een snel veranderende wereld? Alleen feitjes leren heeft geen zin meer. Bronnen bestuderen en weten wat die waard zijn wel.