Leerlijnen

In de leerlijnen is te zien waar een kind goed in is en wat een kind nog allemaal te leren of te ontwikkelen heeft. Het zijn geen traditionele, lineair opgebouwde leerlijnen, maar in kindertaal beschreven vaardigheden waaraan de leerlijnen van het CED ten grondslag liggen. spVoorbeelden voor jonge kinderen zijn: je kunnen uitdrukken, beheersing van de grove motoriek, spelen met fantasie. In latere portfolio's gelden aspecten als: een foutloze tekst schrijven, een plan maken, informatie verzamelen en verwerken, multimedia.
 
Ontwikkelingslijnen
De ontwikkelingslijnen geven de persoonlijke ontwikkeling van kinderen weer. Voor jonge kinderen tot ongeveer 3 jaar zijn dat aspecten als samenspel en zelfredzaamheid. Voorbeelden van aspecten voor kinderen vanaf 4 jaar zijn: keuzes kunnen maken, samenwerken, doorzettingsvermogen en leren van het verleden; Kinderen verzamelen werk voor hun portfolio waarmee zij laten zien dat ze een bepaalde vaardigheid hebben bereikt. Of dat ze gegroeid zijn in een persoonlijke kwaliteit. Maar ook de leerkracht/pedagogische medewerker kan werk verzamelen en dat teruggeven aan het kind. Voor de kinderen tot 7 jaar gebruiken we hiervoor de Kijk. Dit schooljaar zullen we dit verder uitwerken voor alle leeftijden.  

Leerlijn spelling .doc
Leerlijn Technisch Lezen .doc
Leerlijn Rekenen .doc