Wat is een portfolio?

Een portfolio is een map waarin de kinderen de stukken bewaren waarop ze trots zijn en de stukken waaruit blijkt dat ze bepaalde kennis of vaardigheden hebben verworven. In het portfolio wordt de ontwikkeling van een kind zichtbaar. In het portfolio staan de Leer- en ontwikkelingslijnen.

Persoonlijk ontwikkelplan
Een persoonlijk ontwikkelplan is gemaakt door en voor ouders, kind en de leerkracht/pedagogisch medewerker. In het ontwikkelplan evalueren we de leer- en ontwikkelroute van een kind. Als dat nodig is stellen we de route bij. Het ontwikkelplan gaat over alle activiteiten die het kind op school onderneemt. Het plan bespreken we met u in het portfoliogesprek.
 
Een ontwikkelplan voor een peuter gaat bijvoorbeeld over verzorging en veilige hechting en een zevenjarige leert klokkijken.
 
In het portfolio zit bewijslast wat laat zien wat het kind al kan. Dat geeft ons informatie over wat het kind nog kan leren en op welke manier hij dat het beste kan doen. Cijfers op een rapport geven ons die informatie niet.

Het portfoliogesprek
Tijdens het portfoliogesprek bespreken we zaken als:
  • Hoe is uw kind gegroeid? Wat kan en weet uw kind nu wat hij/zij eerst nog niet wist of kon?
  • Wat zijn gezamenlijke doelen voor de komende periode?
  • Waar is uw kind goed in? Waar geniet uw kind van? Waar is uw kind minder goed in en hoe compenseert uw kind dit?
  • Hoe leert uw kind het best? Wat werkt goed?Hoe kunnen we uw kind het beste ondersteunen en bemoedigen?