Sociaal wijkteam

Een goede verbinding tussen ouders, scholen, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is nodig om met elkaar vroegtijdig signalen bij kinderen en jongeren aan te pakken die kunnen duiden op onderliggende ondersteuningsbehoeften of hulpvragen.
Als de ondersteuning op school, thuis en in de wijk wordt afgestemd, kunnen kinderen en jongeren en hun gezinnen sneller en beter geholpen worden.
Het Sociaal Wijkteam Oosterhout is een team van professionals met ervaring op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp. Zij zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag om ondersteuning. 
De contactpersoon voor onze school is Arjen Haars A.Haars@sociaalwijkteam.nl

Meer informatie hierover vind u hier.