Ouderteam

Een partner ben je niet, maar word je
"Als ouders zich - al dan niet samen met hun kind - oriënteren op de keuze voor een school of als ze kiezen voor een school, dan is er van enig partnerschap nog geen sprake. Zo'n partnerschap ontwikkel je, vervolgens onderhoud je of bouw je de relatie uit, en tenslotte bouw je het partnerschap weer af tegen de tijd dat het kind de school verlaat. En dat doe je op basis van het besef dat je een gezamenlijk belang hebt, vanuit een positieve grondhouding met respect voor elkaars opvattingen en begrip voor elkaars positie, en - als het goed is - met een groeiend vertrouwen."

Partnerschap is geen doel op zich, maar staat in dienst van een drietal doelen:
- pedagogisch doel: realiseren van enige afstemming in het opvoedend denken en handelen c.q. in de benadering van kinderen, thuis en op school;
- organisatorisch doel: optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van ouders;
- democratisch doel: informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de school en afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan de ouders. Samen werken en samen zorgen.

Samen werken en samen zorgen
Ouders krijgen op onze school de ruimte om de ontwikkelingen binnen de school mee vorm te geven en de gezamenlijke ambities in het belang van een optimale en brede ontwikkeling van de kinderen waar te maken.  
We zien het samenwerken met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen. Ieder draagt vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. 

Samen zorgen we ook voor onze omgeving. We hebben met ouders en kinderen in het afgelopen jaar een prachtig nieuwe buitenomgeving ingericht. We hebben hierbij ook dankbaar gebruik gemaakt van de subsidieregeling van de Provincie Noord-Brabant 'schoolpleinen voor de toekomst'.