Dit zijn wij!

Medewerkers met kwaliteit
Op St. Jan beseffen we ons dat goed onderwijs gemaakt wordt door goede professionals. Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat onze professionals leren:
 • actief afwezig zijn (waarnemen, volgen, bewust ruimte geven);
 • óf bedoeld aanwezig zijn (prikkelen, uitdagen, ondersteunen, uitleggen);
 • sámen met kinderen hun ontwikkeling volgen;
 • sámen leren en samen verantwoordelijk zijn voor de hele school;
 • het welbevinden, zelfvertrouwen, succeservaringen van alle kinderen versterken;
 • zelf onderzoekend en leergierig zijn;
 • zelf én met kinderen reflecteren op eigen handelen;
 • activiteiten, begeleiding en aanpakken afstemmen op 'de soort kennis' die het kind opdoet;
 • kinderen in de begeleiding richting, ruimte en ruggensteun bieden;
 • met kinderen werken aan zelfsturend leren competenties: regie nemen, reflectie, leerstrategieën, samenwerken en het leren relateren aan de werkelijkheid;
 • uitdagen tot samenwerken en samenleven.
 
Schoolleiding
De directie van de school bestaat uit een clusterdirecteur en een locatiedirecteur.

 
De clusterdirecteur is Nicole Hanegraaf. Zij  is verantwoordelijk voor het strategisch beleid op onderwijskundig, financieel en personeelsgebied. Zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor St. Jan, Achthoek en Duizendpoot die samen een cluster vormen. Voor een goede betrokkenheid en directe communicatie is zij regelmatig op deze scholen aanwezig.
 

De locatiedirecteur is Nici Schwandt. Zij is aanspreekpunt voor zowel het team als de ouders en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit betekent onder andere: aansturen van vernieuwing, leiding geven aan het team, communiceren met de ouders, het ontwikkelen van het onderwijs. 
 
Begeleiders
De school kent een onder- en een bovenbouw. Binnen de verschillende bouwen werken we in stamgroepen waaraan vaste professionals verbonden zijn. Elk kind heeft een eigen leerkracht. Deze is het eerste aanspreekpunt voor ouders, voert gesprekken met kinderen en ouders, plant aanbod en volgt en stimuleert de ontwikkeling.  

Unit onderbouw:


Samantha Huisveld-Müller (pedagogisch medewerkwerk voorschool / ondersteuner)
Ik ben trots op hoe de kinderen, ouders en leerkrachten van de St Jan als één team samenwerken om ieder kind zich te laten ontwikkelen tot hun beste en mooiste ik.Ingrid Loonen (pedagogisch medewerker voorschool)
Iedere leeftijd heeft zijn charmes maar mijn hart ligt nog steeds bij het werken met jonge kinderen. Bij jonge kinderen staat 'spel' als ontwikkelingsinstrument centraal. Ik vind het een hele leuke uitdaging om samen met collega's in de onderbouw bij de Sint Jan 'spel' te verdiepen d.m.v. thema's op leerpleinen met 'n wereldse inrichting zodat de kinderen herkenning hebben met de echte wereld.


Marja Vrijhoeven (leerkracht stamgroep 1-2-3 / coördinator brede school)
Enthousiast word ik nog steeds als ik de kinderen elke dag weer vrolijk, blij en vol energie binnen zie komen en ik de mogelijkheid krijg om ze door gebruik te maken van onze nieuwe pleinen op een speelse en ontdekkende manier, ieder op hun eigen niveau, elke dag weer iets nieuws kan laten leren en zelf kan laten ontdekken.


Jeannette Willemse (leerkracht stamgroep 1-2-3 /cultuur- en leescoördinator)
Elke dag fijn met de kinderen actief aan de slag gaan om hen op de pleinen en ook buiten te begeleiden om op een prettige manier in een uitdagende omgeving te groeien! Kinderen samen laten ontdekken, oefenen en ervaringen op doen, samen spelend leren!


Unit bovenbouw:


Iris van Nunen (leerkracht stamgroep 4-5 / vakleerkracht sport/gym)
Dit schooljaar ga ik vier dagen werken in de stamgroep 4-5-6. Ik hoop dat ik samen met de kinderen er een fijn, leerzaam schooljaar van kan gaan maken. Als kinderen met plezier naar school gaan ben ik er van overtuigd dat ze optimaal leren naar vermogen.' 


Mathijs Donatz (leerkracht stamgroep 6-7-8)Carla Pelkmans (intern ondersteuner)
Op de St. Jan gaan we niet uit van een gemiddelde, maar staat de ontwikkeling van het individuele kind centraal. Dit vraagt om onderwijs op maat. 
Ik vind het een feestje om met kinderen, ouders en collega's  steeds te mogen kijken naar hoe we het nog net een beetje beter kunnen doen.
We gaan voor een WerldWijze plek waar íedereen zich mag en kan ontwikkelen tot zijn "mooiste en beste ik"!Lotte van Rijen (LIO-stagiaire Pabo-Avans) unit onderbouw


Linda Fikke (LIO-stagiaire Pabo-Avans) unit bovenbouw