Dit zijn wij!

Medewerkers met kwaliteit
Op St. Jan beseffen we ons dat goed onderwijs gemaakt wordt door goede professionals. Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat onze professionals leren:
 • actief afwezig zijn (waarnemen, volgen, bewust ruimte geven);
 • óf bedoeld aanwezig zijn (prikkelen, uitdagen, ondersteunen, uitleggen);
 • sámen met kinderen hun ontwikkeling volgen;
 • sámen leren en samen verantwoordelijk zijn voor de hele school;
 • het welbevinden, zelfvertrouwen, succeservaringen van alle kinderen versterken;
 • zelf onderzoekend en leergierig zijn;
 • zelf én met kinderen reflecteren op eigen handelen;
 • activiteiten, begeleiding en aanpakken afstemmen op 'de soort kennis' die het kind opdoet;
 • kinderen in de begeleiding richting, ruimte en ruggensteun bieden;
 • met kinderen werken aan zelfsturend leren competenties: regie nemen, reflectie, leerstrategieën, samenwerken en het leren relateren aan de werkelijkheid;
 • uitdagen tot samenwerken en samenleven.
 
Schoolleiding
 

Nici Schwandt
Zij  is verantwoordelijk voor het strategisch beleid op onderwijskundig, financieel en personeelsgebied. Zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor St. Jan en Achthoek is aanspreekpunt voor zowel het team als de ouders en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit betekent onder andere: aansturen van vernieuwing, leiding geven aan het team, communiceren met de ouders en het door-ontwikkelen van het onderwijs. 
 
De school kent een onder- en een bovenbouw. Binnen de verschillende bouwen werken we in stamgroepen waaraan vaste professionals verbonden zijn. Elk kind heeft een eigen leerkracht. Deze is het eerste aanspreekpunt voor ouders, voert gesprekken met kinderen en ouders, plant aanbod en volgt en stimuleert de ontwikkeling.  

Naast het zorg dragen voor het primair proces is elke medewerker verbonden aan een ontwikkelteam. 

Unit onderbouw:


Samantha Huisveld-Müller (pedagogisch medewerker voorschool / ondersteuner)
Ik ben trots op hoe de kinderen, ouders en leerkrachten van de St Jan als één team samenwerken om ieder kind zich te laten ontwikkelen tot hun beste en mooiste ik.Ingrid Loonen (pedagogisch medewerker voorschool)
Ik word blij van de lachende gezichtjes van onze allerjongsten kinderen die ik 's morgens zie bij binnenkomst. Ik vind het belangrijk dat ze hun grenzen verleggen, uitgedaagd worden op de leerpleinen om een volgende stap te zetten vanuit een veilige gehechtheid.
We geven de peuters ruimte om op onderzoek uit te gaan in een omgeving waarin spelen, leren, ontspanning en inspanning hand in hand gaan.
Het is mooi om te zien hoe we met stamgroep 1-2-3 zorgen voor een natuurlijke doorgaande lijn voor kinderen tussen 2,5 en 7 jaar. 

Ook vind ik het een leuke uitdaging om groepjes kinderen in stamgroep 1-2-3 bij diverse onderwijsactiviteiten te mogen begeleiden en ondersteunen om zo mijn steentje te kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling. Ik doe het met veel plezier.
Marja Vrijhoeven (leerkracht stamgroep 1-2-3)
Enthousiast word ik nog steeds als ik de kinderen elke dag weer vrolijk, blij en vol energie binnen zie komen en ik de mogelijkheid krijg om ze door gebruik te maken van onze nieuwe pleinen op een speelse en ontdekkende manier, ieder op hun eigen niveau, elke dag weer iets nieuws kan laten leren en zelf kan laten ontdekken.


Jeannette Willemse (leerkracht stamgroep 1-2-3)
Elke dag fijn met de kinderen actief aan de slag gaan om hen op de pleinen en ook buiten te begeleiden om op een prettige manier in een uitdagende omgeving te groeien! Kinderen samen laten ontdekken, oefenen en ervaringen op doen, samen spelend leren!


Unit bovenbouw:


Iris van Nunen (leerkracht stamgroep 4-5-6)
Dit schooljaar ga ik vier dagen werken in de stamgroep 4-5-6. Ik hoop dat ik samen met de kinderen er een fijn, leerzaam schooljaar van kan gaan maken. Als kinderen met plezier naar school gaan ben ik er van overtuigd dat ze optimaal leren naar vermogen.' 


Mathijs Donatz (leerkracht stamgroep 6-7-8)
Sinds schooljaar 2019-2020 ben ik werkzaam in stamgroep 6-7-8.
Ik heb mezelf als doel gesteld om me als leerkracht te ontwikkelen door bewust te kiezen voor een school waar op een andere manier onderwijs wordt gegeven.
Door te werken aan doelen en de leerlingen wereldwijs te maken.
Met elkaar gaan wij ons voorbereiden op de stap naar het middelbaar onderwijs.
Plezier, presenteren en presteren staan hierin centraal!


Esther de Deugd (PABO student Unit bovenbouw)

Dit schooljaar loop ik stage in stamgroep 6-7-8. Vanaf februari 2021 zal ik mijn LIO in deze stamgroep starten.  Ik vind het belangrijk dat de kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn. Ook vind ik het belangrijk dat de leerlingen van, en met elkaar leren. Het is de rol van de leerkracht om positieve feedback te geven en de leerlingen te ondersteunen. Tijdens mijn LIO zou ik graag een plek voor de leerlingen ontwikkelen waarbij ze op een spelende en onderzoekende manier nog meer uitgedaagd worden om tot leren te komen.Carla Pelkmans (intern ondersteuner)
Op de St. Jan gaan we niet uit van een gemiddelde, maar staat de ontwikkeling van het individuele kind centraal. Dit vraagt om onderwijs op maat. 
Ik vind het een feestje om met kinderen, ouders en collega's  steeds te mogen kijken naar hoe we het nog net een beetje beter kunnen doen.
We gaan voor een WereldWijze plek waar íedereen zich mag en kan ontwikkelen tot zijn "mooiste en beste ik"!

Maya Boelaars (BSO WereldWijs en ondersteuner Unit bovenbouw)
Drie middagen in de week ben ik de helpende hand in stamgroep 4-5-6 en ondersteun ik bij het onderzoekend leren.

Binnen de St Jan zet ik mijn creativiteit en passie voor een groene speel-leeromgeving in.

BSO Wereldwijs is een groene BSO met veel aandacht voor (uitdagend)buitenspel op het prachtige groene plein. Samen genieten van deze groene uitdagende plek, maar er ook samen voor te zorgen.
Met al je zintuigen de verschillende seizoenen ervaren...

Daarnaast is er op de BSO veel aandacht/ruimte voor vrij fantasiespel en ook kunnen de kinderen zelf tot ideeën komen door een veelzijdig aanbod van creatieve materialen die vrij tot hun beschikking is. Hier word ik blij van!