Professionele ontwikkeling

Op De St. Jan beseffen we ons dat goed onderwijs gemaakt wordt door goede professionals. Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat onze professionals leren:  

* actief afwezig zijn (waarnemen, volgen, bewust ruimte geven);
* óf bedoeld aanwezig zijn (prikkelen, uitdagen, ondersteunen, uitleggen);
* sámen met kinderen hun ontwikkeling volgen;
* sámen leren en samen verantwoordelijk zijn voor de hele school; 
* het welbevinden, zelfvertrouwen, succeservaringen van alle kinderen versterken;
* zelf onderzoekend en leergierig zijn;
* zelf én met kinderen reflecteren op eigen handelen;
* activiteiten, begeleiding en aanpakken afstemmen op 'de soort kennis' die het kind opdoet;
* kinderen in de begeleiding richting, ruimte en ruggensteun bieden;
* met kinderen werken aan zelfsturend leren competenties: regie nemen, reflectie, leerstrategieën, samenwerken en het leren relateren aan de werkelijkheid;
* uitdagen tot samenwerken en samenleven. 

Dit doen we door
  • van en met elkaar te leren binnen de units. Medewerkers delen de verantwoordelijkheid voor het geven van onderwijs aan enkele of alle kinderen. De gedeelde verantwoordelijkheid heeft betrekking op planning, instructie en evaluatie van het onderwijs
  • gemaakte afspraken te vertalen naar een evaluatie instrument op didactisch en pedagogisch         leerkracht handelen (in ontwikkeling).
  • deze zijn leidend bij zelfevaluatie en collegiale                     consultaties.
  • op de hoogte te zijn van de (nieuwste) wetenschappelijke inzichten en actuele         (maatschappelijke) ontwikkelingen.
  • Deze hebben een vaste plek bij studiedagen.
--> het volgen van scholing (team of individueel) en bijwonen van Delta Bende cafés.
--> onze persoonlijke ontwikkeling steeds mee te nemen (in eigen portfolio).