TSO

Tussen Schoolse opvang (TSO)
De Tussen Schoolse opvang vormt het rustpunt tussen twee onderwijsblokken. Het team TSO bestaat uit een groepje enthousiaste vrijwilligers, welke een vrijwilligersbijdrage ontvangen. Het team zorgt er dagelijks voor dat kinderen rustig kunnen lunchen. Na de lunch verzorgen zij een laagdrempelig activiteitenaanbod.
 
Voor de Tussen Schoolse Opvang kunnen ouders een 23-rittenkaart kopen voor EUR 35,00.
Voor het tweede kind van het gezin kost de kaart EUR 32,50, voor het derde kind EUR 30.00 enz.  Als kinderen een incidentele keer gebruik maken van de TSO kost dit EUR 1,75 .
 
De rittenkaarten krijgt u van het team TSO nadat zij uw bijdrage ontvangen hebben. Dit bedrag kunt u overmaken NL 08 INGB 0704005700 t.n.v. N.K. Schwandt en/of Ans Verkooijen.
 
Uw kind moet van te voren worden aangemeld. Een aanmeldformulier en informatie vind u hier. Indien u nadere informatie wenst kunt u altijd terecht bij de directie of bij het aanspreekpunt van het team TSO:  Ans Verkooijen of Wil Ligtvoet.