Dit zijn wij! (O)MR

Margriet van Beek
Ik ben getrouwd met Christ Oomen en moeder van Maartje (groep 8) en Jacob (groep 6) en Fleur (14 jaar).                                                                                                                                

Sinds ongeveer 6 jaar maak ik deel uit van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.        
In deze periode vond een grote en gewenste onderwijsverandering plaats binnen de Sint Jan.
Nog altijd vind ik het leuk om mee te mogen denken over de ontwikkelingen binnen het onderwijs en soms een weg te zoeken vanuit het onderwijsbeeld waarmee wij als ouders zijn opgegroeid, naar passend onderwijs voor de toekomst van onze kinderen.

De komende jaren zijn mijn belangrijkste aandachtspunten een mogelijk continu rooster, en een sluitende begroting.

 

Chris de Rooij
Samen met Nettie hebben we 3 kinderen op de St. Jan en zijn we in alle groepen (dit jaar) vertegenwoordigd. Dit geeft dus wel een goed beeld van de gang van zaken op school.

Dit is mijn 3de jaar als MR lid. Het eerste jaar begon gelijk goed met de grote verandering. Dat is ook een van de redenen waarom ik me verkiesbaar heb gesteld. Er was verandering nodig en ik vind het fijn om daaraan mee te helpen en denken hoe dit mogelijk te maken.

Nu de basis staat is het vooral van belang hoe we nu zorgen dat we blijven groeien, niet alleen in prestaties maar ook in communicatie en duidelijkheid naar alle ouders.

De komende jaren denk ik vooral aan stabiliteit en groei van de school, groei in aantal leerlingen maar ook in ontwikkeling van onze kinderen en het onderwijsconcept.