Dit zijn wij!

Ons studententeam Naam          :  Linda Fikke
Opleiding     :  PABO Breda
                      4de jaars LIO stage
Periode        : januari 2019 tot december 2019
Gekoppeld aan stamgroep 4-5-6

Naast het begeleiden van kinderen voert Linda ook haar afstudeeronderzoek uit op de St. Jan.
In dit onderzoek zal een schoolontwikkelingsvraag vanuit onze ambities centraal staan. 


Naam          :  Margriet de Roij
Opleiding     :  SociaalPedagogischeHulpverlening Breda
                      4de jaars 
Periode        :  2019 tot juli 2019
Gekoppeld aan overblijfteam 

Margriet gaat zich de komende periode richten op een (meer)doorgaande lijn in schools en tussenschools aanbod. In haar onderzoek gaat ze vanuit de waarden van de St. Jan, samen met het overblijfteam, de vertaalslag maken naar de praktijk.