Passend onderwijs

Uitgaan van verschillen
Het team van brede dorpsschool Sint Jan is van mening dat ieder kind in de eigen buurt naar school moet kunnen gaan en dat het voor alle kinderen goed is om te leren omgaan met verschillen. Wij sluiten daarom in principe geen leerling uit. Wij nemen verschillen als vertrekpunt. Wij verwijzen in principe ook geen kinderen door naar het speciaal (basis)onderwijs, tenzij ouders en kinderen zelf aangeven daar een voorkeur voor te hebben of wanneer de veiligheid van andere kinderen in het gedrang dreigt te komen.
 
Om ervoor te zorgen dat we kinderen goed kunnen begeleiden willen we een zo goed mogelijk beeld van het kind krijgen. Voor meer informatie is het ondersteuningsplan van de school op te vragen bij de directie.
 
Specifieke onderwijsbehoeften
Soms besluit het team samen met ouders en orthopedagoog om een kind wel te diagnosticeren of zijn kinderen bij binnenkomst al gediagnostiseerd. Men spreekt dan van specifieke onderwijsbehoeften. We hanteren de volgende criteria voor het opnemen van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften.
 
  • Ouders kiezen bewust voor ons concept wereldwijs onderwijs;
  • Bij kinderen die later instromen: de onderzoeken afgerond voor plaatsing (tevens groeidocumenten en ondersteuningsarrangementen);
  • Tijdens een gesprek met ouders en experts, verkennen we de concrete mogelijkheden per kind en schatten we samen in of plaatsing kansrijk is;
  • Mocht uw kind onverhoopt niet op onze school geplaatst kunnen worden, dan helpen wij u, met ondersteuning van ons bestuur, om een school te vinden waar uw kind wel passend onderwijs kan ontvangen.