Onderwijsteam

Op De St. Jan beseffen we ons dat goed onderwijs gemaakt wordt door goede professionals.
Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat onze professionals 
leren:  
 
  • actief afwezig zijn (waarnemen, volgen, bewust ruimte geven);
  • óf bedoeld aanwezig zijn (prikkelen, uitdagen, ondersteunen, uitleggen);
  • sámen met kinderen hun ontwikkeling volgen;
  • sámen leren en samen verantwoordelijk zijn voor de hele school; 
  • zelf onderzoekend en leergierig zijn;
  • uitdagen tot samenwerken en samenleven.