Ouderteam


Samen werken en samen zorgen
We zien het samenwerken met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te laten komen. Ieder draagt vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. 

Ouders krijgen op onze school de ruimte om de ontwikkelingen binnen de school mee vorm te geven en de gezamenlijke ambities in het belang van een optimale en brede ontwikkeling van de kinderen waar te maken.