Dit zijn wij!


 

Nici Schandt 
Eindverantwoordelijk schoolleider 
Zij  is verantwoordelijk voor het strategisch beleid op onderwijskundig, financieel en personeelsgebied. Zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor St. Jan en Achthoek is aanspreekpunt voor zowel het team als de ouders en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit betekent onder andere: aansturen van vernieuwing, leiding geven aan het team, communiceren met de ouders en het door-ontwikkelen van het onderwijs. 
                                                                      
Samantha Huisveld-Müller    
Pedagogisch medewerker voorschool / ondersteuner
Ik ben trots op hoe de kinderen, ouders en leerkrachten van de St Jan als één team samenwerken om ieder kind zich te laten ontwikkelen tot hun beste en mooiste ik.
Marja Vrijhoeven
Leerkracht stamgroep 1-2-3
Enthousiast word ik nog steeds als ik de kinderen elke dag weer vrolijk, blij en vol energie binnen zie komen en ik de mogelijkheid krijg om ze door gebruik te maken van onze nieuwe pleinen op een speelse en ontdekkende manier, ieder op hun eigen niveau, elke dag weer iets nieuws kan laten leren en zelf kan laten ontdekken.


Jeannette Willemse
Leerkracht stamgroep 1-2-3
Elke dag fijn met de kinderen actief aan de slag gaan om hen op de pleinen en ook buiten te begeleiden om op een prettige manier in een uitdagende omgeving te groeien!
Kinderen samen laten ontdekken, oefenen en ervaringen op doen, samen spelend leren!Carla den Ronden

Ondersteuner unit onderbouw
Al 9 jaar ben ik actief voor school, heb menig feestje en sportdagen mee georganiseerd en wekelijks werkzaam in de bieb. Ook heb ik de tussenschoolse opvang gedaan.
Na 27 jaar als verzorgende te hebben gewerkt, ben ik nu te vinden in de onderbouw.  

Iris van Nunen
Leerkracht stamgroep 4-5-6
Als kinderen met plezier naar school gaan ben ik er van overtuigd dat ze optimaal leren naar vermogen.

Lotte Muilwijk

Leerkracht stamgroep 6-7-8
Op school leer je zoveel meer dan lezen en rekenen. We leren op de St Jan met elkaar, over elkaar en over de wereld om ons heen. Ik vind het dan ook heel tof om op deze mooie school in Oosteind mee te mogen doen! 
 

Maya Boelaars 
BSO WereldWijs en ondersteuner unit bovenbouw
Drie middagen in de week ben ik de helpende hand in de bovenbouw en ondersteun ik bij het onderzoekend leren.

Binnen de St Jan zet ik mijn creativiteit en passie voor een groene speel-leeromgeving in.
BSO Wereldwijs is een groene BSO met veel aandacht voor (uitdagend)buitenspel op het prachtige groene plein. Samen genieten van deze groene uitdagende plek, maar er ook samen voor te zorgen.
Met al je zintuigen de verschillende seizoenen ervaren...


Martin van Riel

Vakleerkracht muziek en techniek
Muziek en techniek dat is waar mijn passie in het onderwijs ligt. Mijn ervaring met deze twee vakgebieden heb ik opgedaan tijdens mijn werkloopbaan. Meer dan dertig jaar ben ik werkzaam geweest in de autobranche en meer dan dertig jaar ben ik muzikant. Ik bespeel meerdere instrumenten en kan goed zingen. Het is dan ook geweldig om hier op de St. Jan lekker mee bezig te zijn!

Carla Pelkmans
Intern ondersteuner
Op de St. Jan gaan we niet uit van een gemiddelde, maar staat de ontwikkeling van het individuele kind centraal. Dit vraagt om onderwijs op maat. 
Ik vind het een feestje om met kinderen, ouders en collega's  steeds te mogen kijken naar hoe we het nog net een beetje beter kunnen doen.
We gaan voor een WereldWijze plek waar íedereen zich mag en kan ontwikkelen tot zijn "mooiste en beste ik"!