OV

De OuderVereniging

Wij als OuderVereniging werken vanuit de visie en missie van St. Jan en leggen waar mogelijk verbinding tussen school en dorp. Wij  werken samen rondom de thema's. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn belangrijke uitgangspunten. We zijn integer en handelen op basis van vertrouwen.
 
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
Een afvaardiging (voorzitters) uit de 4 ouderteams.
Hierin wordt ook een voorzitter, secretaris en penningmeester aangewezen.
 
De ouderteams zijn
  1. Evenementen: initiëren, organiseren en coördineren van jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten als sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, schoolreis, koningsspelen, juffendag;
  2. Wereldwijs: initiëren, organiseren en coördineren incidentele naschoolse activiteiten; 
  3. Vormgeving en inrichting: in nauw overleg met het team (mede) ontwerpen en vormgeven van een eigentijdse, uitdagende, rijke speel-leeromgeving, zowel binnen als buiten. Dit omvat ook de verkeersveiligheid.
 
Een Ouderteam bestaat uit:
  • Voorzitter
  • Kernteam (ontplooit initiatieven en activiteiten m.b.t. onderwerpen)
  • Hulpouders (bieden hulp n.a.v. bijeenkomst/ vraag vanuit voorzitter en kernteam)
Voor een goede afstemming en communicatie tussen de leerkracht zijn vanuit de teams alle klassen vertegenwoordigd.

--> Informatie over de vrijwillige ouderbijdrage vind je hier en hier.
--> Wil je mee helpen of heb je vragen? Neem hier contact op met de OV.
--> De beschrijving van onze organisatievorm vind je hier. Hoe we dit organiseren vind je hier.
--> Klik hier voor het reglement.