In de BovenBouw


Vaste ritmes en routines
We kiezen er in alle units voor om elke dag hetzelfde ritme te hanteren.
Een vast ritme geeft duidelijkheid en draagt bij aan een fijne pedagogische basis. Afwijking van dit ritme gebeurt bij hoge uitzondering en 'bijzondere' activiteiten vinden in principe plaats op de middagen. 

We plannen grotere langere blokken van activiteiten zodat het aantal overgangen beperkt blijft.
Door samenhang tussen activiteiten aan te brengen bevorderen we betrokken kunnen zijn (concentratie) en dieper leren.

 
Inloop  
  

 
 
Kinderen komen zelf naar binnen en vullen hun dagplanning in. 
Elk kind wordt persoonlijk begroet bij de deur door de eigen leerkracht.  
Kinderen zijn voor 8:30 uur gaan zitten en hebben een boek.
 
Lekker lezen 

 
Alle kinderen zijn lekker aan het lezen. Er wordt niet gelopen of gepraat. De leerkracht geeft het voorbeeld door zelf ook te lezen. 
Kring 


 
Iedereen wordt uitgenodigd in de kring. 
Hoe gaat het met iedereen? 
Zijn er nog zaken die we moeten bespreken? 
Wat gaan we leren en doen vandaag? 
 
Werken op de pleinen 


 
In het eerste blok staat taal (lezen & schrijven) centraal.
In het tweede blok rekenen. 


-instructie 
-(begeleide) inoefening 
-automatiseren 
-reflecteren op doel en aanpak 
 
Tussen deze blokken wordt ook een kwartier pauze gepland.
 
Lunch en rustmoment 


 
 
Werken op de pleinen 


 
Leesactiviteit voor kinderen. 
Wereldoriëntatie staat centraal. 

-instructie 
-(begeleide) inoefening 
-automatiseren 
-reflecteren op doel en aanpak 
 
Einde onderwijstijd 
14:15 uur