Een veilige school
 
Leefregels
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op school. Pesten zien we dan ook als een groot probleem en accepteren dit niet in onze school. Dit schooljaar gaan we onder leiding van onze gedragscoördinator samen met leerlingen en ouders leefregels op stellen en willen we daarmee vastleggen op welke manier we samen zorg dragen voor een veilige omgeving voor iedereen. Ook de te nemen stappen bij pestgedrag staan hier concreet in beschreven.

Verkeersveiligheid
Reizen, ontdekken, de wereld in gaan: dat moet je op een veilige manier doen! Vandaar dat verkeerseducatie een belangrijke plaats inneemt in het dagelijks werken op St. Jan.  Met behulp van veel diverse materialen wordt tijdens thema's (van voorschool t/m groep 8) geleerd hoe je veilig loopt, speelt, werkt, fietst en passagier bent. Voor scholen die dit op de juiste manier doen, bestaat er een label: het ‘Brabant Verkeersveiligheids Label'. Sinds september 2016 is de St. Jan in het trotse bezit van dit label.
 
Samen met ouders proberen we de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk te maken. Veel van onze kinderen wonen in de directe omgeving van de school. Breng uw kind daarom het liefst lopend (of met de fiets) naar school. We verwachten dat ouders verantwoord fietsgedrag stimuleren en dat de fietsen netjes in de fietsenstalling worden geplaatst.
 
Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor een verkeersveilige omgeving voor onze kinderen. We hebben de hulp van ouders nodig om verkeersonveilige situaties (bijvoorbeeld voor het gebouw) te voorkomen.
 
Een ongeluk(je)
Als uw kind op school een ongeluk(je) mocht krijgen, volgen we de volgende procedure:
  • Is het niet ernstig, dan behandelen we het kind zelf. Alle leerkrachten hebben een cursus gevolgd om uw kind goed te kunnen behandelen.
  • Is het wat ernstiger, dan verlenen wij de eerste hulp en bellen u op. Indien nodig kunt u dan zelf even met uw kind naar een dokter.
  • Bij een ernstiger ongeluk, waarbij specialistische hulp noodzakelijk is, gaan we met uw kind naar dokter/ ziekenhuis of bellen een ambulance. We nemen dan onmiddellijk contact met u op.