Onderwijsteam

Een lerende organisatie 
Om te zorgen dat het concept van de brede dorpsschool De St. Jan zich blijft ontwikkelen, is het nodig een lerende organisatie te zijn. Een organisatie die zich in hoog tempo nieuwe kennis, inzichten en bekwaamheden eigen maakt en zich daarmee verbetert.
Samen ontwerpen, uitvoeren, onderzoeken en reflecteren is de professionele norm in onze school.

Iedere unit maakt eigen keuzes vanuit de visie en missie. Hierdoor ontstaat maatwerk en eigenaarschap. 
We streven ernaar om binnen het team onze expertise te vergroten door professionals te stimuleren zich te specialiseren.