Dit zijn wij!

Dit zijn wij de (O)MR!

Margriet van Beek
Ik ben getrouwd met Christ Oomen en moeder van Maartje (groep 8) en Jacob (groep 6) en Fleur (14 jaar).                                                                                                                                
Sinds ongeveer 6 jaar maak ik deel uit van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.        
In deze periode vond een grote en gewenste onderwijsverandering plaats binnen de Sint Jan.
Nog altijd vind ik het leuk om mee te mogen denken over de ontwikkelingen binnen het onderwijs en soms een weg te zoeken vanuit het onderwijsbeeld waarmee wij als ouders zijn opgegroeid, naar passend onderwijs voor de toekomst van onze kinderen.

De komende jaren zijn mijn belangrijkste aandachtspunten een mogelijk continu rooster, en een sluitende begroting.
 

Tanja Roovers-Huijben

Willem en ik zijn de ouders van Minke (groep 6), Jasmijn (groep 5) en Dion (groep 2). Hierdoor krijgen we van alle drie de klassen mee hoe het er gaat. Daarmee vil ik niet zeggen dat de voorschool minder belangrijk is, integendeel deze mag zeker niet vergeten worden bij nieuwe stappen.

Ik ga dit jaar starten in de MR. De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd. Kinderen in hun kracht zetten en hun kwaliteiten laten ontplooien klinkt heel mooi, maar praktisch blijkt dit nog niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Dit is een ontwikkeling die nooit klaar is en steeds aanpassingen van het huidige concept vraagt.

De komende jaren wil ik voor onze school vooral dat deze kan blijven bestaan met haar eigen kracht, kwaliteit en identiteit en dat onze kinderen hiervan mogen genieten.