Organisatie

Op de St. Jan organiseren we het onderwijs in units. 
Dit stelt ons in staat om maatwerk te leveren. 


Unit OnderBouw
OB1 voorschool
OB2  Leerjaar 1/2 & 3

Unit BovenBouw
BB1  Leerjaar 4 & 5
BB2  Leerjaar 6, 7 & 8


De leerkrachten werken nauw samen en streven dagelijks naar onderwijs op maat voor ieder kind. Naast leerkrachten zijn er ook pedagogisch medewerkers op de St. Jan ter ondersteuning. 


Meerwaarde van werken in heterogene stamgroepen: 
  • Verschillen tussen kinderen worden als vanzelfsprekend gezien;
  • Voor je sociaal-emotionele ontwikkeling is het goed om afwisselend oudste en jongste te zijn. Binnen een heterogene groep varieert dit vanzelf; 
  • Het aantal sociale contacten (en vriendjes en vriendinnetjes) wordt groter;    
  • Rollen van kinderen staan niet voor meerdere jaren vast. De variatie in samenstelling van de groep doorbreekt vastgeroeste patronen in groepsdynamiek;   
  • De leerkracht van de groep bouwt gedurende een aantal jaren een relatie op met kinderen en ouders. De ondersteuningsbehoeften staan op het netvlies wat bevorderlijk is voor de ontwikkeling.