WereldWijs onderwijs

      

Onze school zien wij als een oefentuin voor het leven.
We leggen daarom verbindingen tussen binnen-en buitenschools leren.
Tussen doelen en inhouden. Vakken, mensen en activiteiten. 
            
WereldWijs onderwijs
Dat ieder kind een eigen plan heeft, betekent niet dat er individueel onderwijs gegeven wordt.
Er wordt juist volop ingezet op samen leven en samen leren voor het leven.
In onder-en bovenbouw wordt gewerkt vanuit wereldwijze thema's.