Een veilige school

We willen als school een oefentuin zijn voor het leven en een afspiegeling van de wereld.
Een plek waar kinderen, ouders en dorpsbewoners elkaar ontmoeten, waar iedereen erbij hoort en waar je je thuis voelt.

Kinderen zijn niet alleen op de wereld, maar maken deel uit van een sociale context; de groep, de wijk en de samenleving. Wij willen kinderen opleiden tot burgers van één wereld.

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan.
De volwassenen bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige, rustige (werk)sfeer in de units en daarbuiten.

We gaan uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen zijn uitgangspunt van het onderwijs.

                

Werkwijze
In het aangaan en onderhouden van goede relaties moet je eerst weten wat je goed kunt en waar je hulp bij nodig hebt. Iets zelf kunnen oplossen geeft vertrouwen (competentie). Als er écht naar je geluisterd wordt, dan weet je dat je er toe doet (relatie). We leren kinderen dat ze het niet alleen hoeven doen, maar wel zelf. (autonomie)
Zo voorkomen we dat kinderen aangeleerd afhankelijk worden en groeien ze op tot zelfbewuste, zekere mensen die stevig de wereld in kunnen. 

#growthmindset
#leerkuil
#gedragsverwachtingen
#zerotolerancepesten